Χορεύοντας HORON Ποντιακόν

Το 1975 η Τουρκία κυκλοφόρησε μία σειρά 5 γραμματοσήμων με θέμα «λαϊκούς χορούς» . Επικεντρώνω το παρόν ειδικά στο γραμματόσημο των ...

Παιδί και Γραμματόσημο

Στις   09.04.2019 Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία κυκλοφόρησαν μία σειρά 4 γραμματοσήμων τιτλοφορούμενη «Παιδί και Γραμματόσημο». Τα γραμματό...

Έκδοση για την MILANOFIL 2019

Στις 22 ως 23 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο, στον εκθεσιακό χώρο Superstudio, Διεθνής Φιλοτελική Έκθεση με την ονομασία MI...