Επιστολή διαμαρτυρίας της Ε.Φ.Ο. προς τα ΕΛ.ΤΑ. για τις καταχρηστικές εκδόσεις


Με μία εξαιρετικά τεκμηριωμένη επιστολή προς τα ΕΛ.ΤΑ. η Ε.Φ.Ο. διαμαρτύρεται για τις καταχρηστικές εκδόσεις των Ελληνικών Ταχυδρομείων οι οποίες παραβιάζουν τις αρχές της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθώς και τον κώδικά ηθικής της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ένωσης και της Παγκοσμίου Φιλοτελικής Ομοσπονδίας. Μετά από αυτό ελπίζουμε πως θα δούμε τα ΕΛ.ΤΑ. να επανέρχονται στον σωστό δρόμο.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Ταχ. Θυρίδα 3505 – 10210 Αθήνα

 

 

 

Αθήνα, 24 Μαΐου 2021

                                                                                                                            Α.Π. 2000

Προς τα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ

Αιόλου 100

101 88   Αθήνα

 

Υπόψη Διευθυντή Φιλοτελισμού

κ. Λάζαρου Λαζαρίδη

 

Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Περιήλθε όλως προσφάτως σε γνώση μας, η υπ΄ αριθ. 5.3.1/12/12.3.21 Ειδική Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Φιλοτελισμού, η οποία ανακοινώνει την «εισαγωγή» νέου προϊόντος και ειδικότερα «φύλλου με 4 έγγομα προσωπικά γραμματόσημα χωρίς βινιέτα, τα οποία απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) και επιχειρήσεις». Το συγκεκριμένο «προϊόν» είναι με βάση την εγκύκλιο «εντελώς εξατομικευμένο», «μοναδικό», έχει «διαχρονική αξία», και ο κάθε «ενδιαφερόμενος θα έχει άμεσο όφελος από την προβολή, που θα έχει σε σχέση με την πρωτοτυπία του».  Από την περιγραφή του «προϊόντος», εξάλλου,  προκύπτει ότι τα 4 «γραμματόσημα» του φύλλου θα φέρουν τις ενδείξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ – HELLENIC POST, καθώς και έτος κυκλοφορίας και ονομαστική αξία, ενώ θα είναι δεκτά για ταχυδρομική χρήση. Τονίζεται τέλος ότι «Το τελικό προϊόν (παραγγελία πελάτη) δεν διατίθεται από το Δίκτυο Πωλήσεων ΕΛΤΑ».

 

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ έχει ανατεθεί η παροχή σε όλους τους κατοίκους της χώρας, χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις, ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίες ΠΡΕΠΕΙ:

Ø      να είναι προσιτές σε όλους

Ø      να πληρούν τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού

Ø      να είναι ανάλογες του κόστους παροχής των υπηρεσιών και τέλος

Ø      να πληρούν τους κανόνες της διαφάνειας και της δημοσιότητας.

 

Δεν υπάρχει καμιά αμφισβήτηση ως προς το γεγονός ότι, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία έχουν την πλήρη ευχέρεια να καθορίζουν τον τρόπο είσπραξης των προβλεπόμενων τελών διακίνησης των ταχυδρομικών αντικειμένων. Όποιον τρόπο όμως και αν επιλέξουν πρέπει να είναι κοινός για ΟΛΟΥΣ τους πολίτες. Κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται τριπλότυπα είσπραξης ποσών (αποδείξεις διαφόρων τύπων), απαντητικά κουπόνια, ηλεκτρονικές μεταφορές ποσών, πιστωτικές κάρτες και άλλα ενδεχομένως μέσα. Τελευταία ανακοινώθηκε και το «ηλεκτρονικό γραμματόσημο». Ωστόσο, μέχρι σήμερα, βασικό μέσο είσπραξης ταχυδρομικών τελών παραμένει το κλασικό «γραμματόσημο», η έκδοση του οποίου αποτελεί εκχωρημένο προνόμιο προς τα ΕΛΤΑ – με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις –  από το Ελληνικό Κράτος.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Ταχυδρομική Σύμβαση της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, όπως ισχύει και έχει επικυρωθεί με τον Νόμο 3738/2009 (ΦΕΚ 14, τ. Α’, 30.1.2009), «Γραμματόσημα εκδίδονται μόνο από μια αρμόδια εκδίδουσα αρχή, σύμφωνα με τις Πράξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης. Η έκδοση των γραμματοσήμων περιλαμβάνει επίσης το να τεθούν σε κυκλοφορία» (Άρθρο 8, παρ. 2.1), και επιπλέον «(τα γραμματόσημα) πρέπει να τίθενται σε κυκλοφορία, για χρήση ταχυδρομικής προπληρωμής ή για φιλοτελικούς σκοπούς, στην επικράτεια την εκδίδουσας Ταχυδρομικής Υπηρεσίας» (Άρθρο 8, παρ. 2.3).

 

Δυστυχώς, το νέο προϊόν «Φύλλα 4 εγγόμων προσωπικών γραμματοσήμων» έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όλα τα παραπάνω. Κατά συνέπεια η χρήση του όρου «γραμματοσήμου» μας βρίσκει πλήρως αντίθετους και αυτό διότι ο Οργανισμός σας συμμετέχει στη διάθεση ψευδεπίγραφου προϊόντος, το οποίο, δεν διατίθεται στο κοινό για ταχυδρομική χρήση, δεν εκδίδεται σύμφωνα με τις καθιερωμένες μέχρι σήμερα εσωτερικές διαδικασίες (έκφραση γνώμης «Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενσήμων», Απόφαση ΔΣ) και δεν είναι διαθέσιμο ούτε καν στους συλλέκτες γραμματοσήμων (ακόμη ούτε και στους συλλέκτες συνδρομητές σας! ).

Είναι πέρα από κάθε αμφιβολία ότι, ο συγκεκριμένος τρόπος διάθεσης δημιουργεί τεχνητές  σπανιότητες και ευνοεί την κερδοσκοπία.  Ήδη τα ΕΛΤΑ έχουν προχωρήσει σε τέτοιες εκδόσεις, και μάλιστα μια πριν από την κυκλοφορία της ως άνω Ειδικής Εγκυκλίου. Στις 7.2.2021 για τα 60 χρόνια της Σχολής Αεροπορίας Στρατού (1961-2021), διέθεσαν σε ενδιαφερόμενο  τέσσερα «γραμματόσημα» και αναμνηστικό φάκελο,  με χρήση μάλιστα προσωπικής (?) αναμνηστικής σφραγίδας (η οποία προσέτι δεν  αναφέρεται  ως δυνατότητα στην εγκύκλιο του «προϊόντος»), ενώ στις 11.5.2021 προχώρησαν στην «παραγωγή»  4 «φύλλων» με 4 διαφορετικά «γραμματόσημα» το καθένα (ήτοι συνολικά 16 διαφορετικά «γραμματόσημα») με την ευκαιρία  των 2500 χρόνων από τη Μάχη των Θερμοπυλών, παραγγελία της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα» (ανακοίνωση 5.3.1/287/11.5.2021). Και τα δύο αυτά «προϊόντα»  – ΠΟΥ ΠΡΟΣΙΔΙΑΖΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ –  ενώ δεν διατίθενται από τα ΕΛΤΑ στο κοινό, πωλούνται ήδη  στο διαδίκτυο σε υψηλότατες τιμές.

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω παρακαλούμε όπως:

Α) είτε τα συγκεκριμένα «προϊόντα» να μην έχουν ταχυδρομική ισχύ, οπότε και δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως γραμματόσημα (προσωπικά ή έγγομα προσωπικά ή με άλλον όρο),

Β) είτε να εξασφαλίσετε την υποχρεωτική διάθεσή τους, πέρα των άμεσα ενδιαφερόμενων  και σε εκείνους τους συλλέκτες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον είτε με προεγγραφές, είτε με την επίσκεψή τους στο Post Collection.

Σε αντίθετη περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι:

α, Να ανακοινώσουμε τον αποκλεισμό εκθεμάτων, που θα περιλαμβάνουν τέτοια «γραμματόσημα» σε Εθνικές Φιλοτελικές Εκθέσεις υπό την αιγίδα της ΕΦΟ και κατ’ επέκταση και σε διεθνείς αντίστοιχες διοργανώσεις.

β. Να ζητήσουμε από τους εκδότες Ελληνικών και Διεθνών  Καταλόγων Γραμματοσήμων να μη καταχωρίζουν  τα συγκεκριμένα «προϊόντα» στις εκδόσεις τους.

γ. Να ζητήσουμε από τις φιλοτελικές εταιρείες-μέλη μας ομοίως να αγνοούν τα συγκεκριμένα «προϊόντα» και φυσικά να μην τα παρουσιάζουν στα περιοδικά τους.

 

 

Πέρα όλων των άλλων υπενθυμίζουμε ότι  η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (UPU), μέλος της οποίας είναι και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, στον «Κώδικα φιλοτελικής ηθικής», (Philatelic Code of Ethics for the use of UPU member countries), που παραθέτει στο διαδικτυακό της τόπο (https://www.upu.int/UPU/media/upu/DL.PHIL/RecommandationC13-2016CodeOfEthicsEn.pdf) προς γνώση και συμμόρφωση από τις χώρες-μέλη της, τονίζει ιδιαιτέρως τα εξής:

 

Άρθρο 4: Για κάθε έκδοση γραμματοσήμων, οι αρμόδιες Ταχυδρομικές Αρχές πρέπει να μεριμνούν, ώστε να εκτυπώνονται (τα γραμματόσημα) σε επαρκή ποσότητα, προκειμένου να ικανοποιούνται τόσο οι επιχειρησιακές ανάγκες, όσο και η προβλεπόμενη φιλοτελική ζήτηση.

Άρθρο 4.2 Οι αρμόδιες Ταχυδρομικές Αρχές πρέπει να φροντίζουν ώστε οι ποσότητες των εκδιδόμενων γραμματοσήμων να είναι ανάλογες προς τη ζήτηση της αγοράς. Πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο αριθμός των γραμματοσήμων, που εκδίδονται κάθε έτος είναι ανάλογος προς εκείνον, που μπορεί να δεχθεί η αγορά τους. Οι αρμόδιες Ταχυδρομικές Αρχές πρέπει να ανταποκρίνονται με προσοχή στη ζήτηση της αγοράς, προκειμένου να αποφύγουν την υπερπροσφορά.  Δεν πρέπει να πλημμυρίζουν την αγορά με γραμματόσημα και να οδηγούν τους φιλοτελιστές και τους συλλέκτες μακριά από το χόμπι.

Άρθρο 8: Οι αρμόδιες Ταχυδρομικές Αρχές δεν πρέπει να κυκλοφορούν γραμματόσημα ή φιλοτελικά προϊόντα, τα οποία στοχεύουν στην εκμετάλλευση των πελατών τους (φιλοτελιστών, συλλεκτών).

 

Εκτιμούμε ότι η διάθεση γραμματοσήμων «κατ΄ αποκλειστικότητα» σε ένα μόνο πελάτη, έρχεται σε αντίθεση με τις παραπάνω υποδείξεις της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Σύμβασης. Γενικότερα το νέο αυτό προϊόν δεν συνάδει με την ταχυδρομική και φιλοτελική δεοντολογία.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 

 

Μετά τιμής,

Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ο Πρόεδρος                                                Ο Γενικός Γραμματέας

Παντελής Λεούσης                                       Κώστας Χριστοδουλίδης

 

Κοινοποίηση:

 

1              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

2              ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

3              ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

4              ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5              ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

6              ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ

7              ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

8              ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

9              ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

10           ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

11           ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

12           ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ

13           ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

14           ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ

15           ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΤΡΑΣ

16           ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 

17           ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

18           ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

19           ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΜΑΞΙΜΟΥΜ

20           ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΤΗΤΑΣ

21           ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΤΑ

--           ΕΚΔΟΤΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ

--           ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΑ blogs.

 Share on Google Plus

About Stamps Philatelic

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment

1 σχόλια :

  1. Χωρίς τηλέφωνο, χωρίς ιστοσελίδα και χωρίς ημέηλ επικοινωνίας, τι ΕΦΟ είναι αυτή; Ρε μας και μας δουλεύει ο πρόεδρός της μετά μουσικής;

    ΑπάντησηΔιαγραφή